Interim management | business controller

“Op diverse onderdelen van Cordaan is Menno als interim business controller werkzaam geweest. Hij werkte aan de maandrapportage cyclus, begeleidde managers in het begrotingsproces en legde verantwoording af aan de Raad van Bestuur.

Wat Menno typeert is dat hij heel rustig blijft, ook al moet hij iets meerdere keren uitleggen. Hij blijft benaderbaar, dat is heel belangrijk als business controller.

Zijn eerste focus is altijd het verbeteren van de bedrijfsvoering. Daarvoor bekijkt hij bijvoorbeeld of medewerkers graag naar hun werk gaan, of ze goed in hun vel zitten.

Hij neemt die menselijke kant van het verhaal mee in het proces.

Over het algemeen is Menno erg goed in het op orde krijgen van teams die onvoldoende financieel resultaat draaien. Managers hadden bij Cordaan soms moeite met het op orde brengen van hun bedrijfsvoering, door het traject met Menno kregen ze weer grip op de zaak.

Je hebt altijd quick wins, maar de lange termijn is ook erg belangrijk. Menno heeft daar oog voor en werkt toe naar een duurzame verbetering van het proces en het bedrijfsresultaat.”

Tamara Oostdam, Manager Control bij Cordaan