verbetertraject managementrapportage tool

“Bij Marente in Voorhout heb ik met Menno samengewerkt aan het verbetertraject van hun managementrapportage tool. Marente bevond zich destijds in een post fusie periode. Dit traject diende om toe te werken naar één administratie. Daar was een scherpe analyse voor nodig, waaruit de belangrijkste prestaties om te rapporteren naar voren kwamen. Vervolgens was er een manier nodig om deze prestaties gemakkelijk te kunnen rapporteren.

Ik vond dat Menno op een heel heldere en analytische manier het proces in stappen opdeelde en dit verwerkte in een realistische planning. Hij is hierover ook altijd heel duidelijk naar de opdrachtgever toe.
Daarnaast is het fijn dat Menno met iedereen in alle lagen van de organisatie kan omgaan. Hij is op een heel losse manier een echte verbinder, heeft met alle betrokkenen een goede werkrelatie. Daardoor wordt het eindproduct ook door iedereen gedragen.

Bij het opzetten van een managementrapportage tool, zoals die voor Marente, is het belangrijk dat je de kunst verstaat om cijfers te vertalen in reële rapportages. Dat er een eindproduct wordt geleverd waar de zorg doeltreffend mee aan te sturen is.
Dat is maatwerk en dat is precies waar Menno goed in is.”

Rik Boswerger
directeur bedrijfsvoering Humanitas Rotterdam